Z doliny łez

Rozmawiając krzyczała na cały głos, śpiewała fałszywie kuplety Teresy z paryskiego Alkazaru, nie wypuszczała z rąk papierosa, wódkę piła kielichami od szampańskiego wina, a
szampan szklankami. Sztabskapitan prezentował ją jako kuzynkę i w jej obecności stawał się cichy i pokorny, jak baranek.
Odtąd donośny głos młodej pani rozbrzmiewał we dworze od rana do nocy i wszyscy zrozumieli, że rządy w jej ręku, a Meliton Nikiforowicz ma tylko dodatkowe znaczenie.
Zaraz po przyjeździe, Darya Aleksiejewna zaczęła rozglądać się w swojem nowem państwie w towarzystwie młodego i zuchowatego „prykaszczyka", którego przywiozła z sobą i mimo
nieśmiałej opozycyi Melitona Nikiforowicza instalowała niezwłocznie w godności rządcy.
Funkcye informatora spełniał w pełnem uszanowania oddaleniu zginający się co chwila ku ziemi Mordko, totumfacki sztabskapitana.
Od niego dowiedziała się kuzynka wraz ze swoim prykaszezykiem o zamieszkującym jeszcze w oficynie sowietniku. Wiadomość ta podziałała na jej nerwy.
— Cóż to znaczy, ty astrachańska małpo — zawołała, przyskakując niespodzianie do sztabskapitana, który po obfitym i suto oblanym obiedzie, mocno zaczerwieniony, popijał
dużymi kieliszkami nalewkę, paląc fajkę mego ojca na długim cybuchu. — Takiż to już niedołęga z ciebie, że nawet i polskich dziadów wykurzyć nie potrafisz?
— Bo to widzisz, najmilsza Dariuszko, są pewne okoliczności — bełkotał niewyraźnie, uśmiechając się z widocznem zmięszaniem i próbując wziąść ją za rękę.
Darya Aleksiejewna wyrwała mu niecierpliwie rękę i końcami palców, wcale nielekko, trzepnęła go po pulchnym policzku.
— Będziesz mi się wykłamywał, ciemięgo z pod ciemnej gwiazdy — krzyknęła. — Nieszczęsna moja dola z takim bałwanem mieć do czynienia.
Gadaj mi zaraz krótko a szczerze, co w tem jest, dlaczego starego trzymasz, a pamiętaj, spróbuj tylko zełgać, to tak po mordzie dostaniesz, jak twój Waśka od ciebie nigdy nie
dostał, ty już mnie znasz!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 Nastepna>>